กลุ่มประเมินผล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายกิตติธัช  สันธานเดชา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินผล


บทบาทหน้าที่ของกลุ่มประเมินผล

(คลิ๊กดูขนาดต้นฉบับที่ภาพ)

หนังสือแจ้งเวียนส่วนกลาง