ผู้อำนวยการ

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ
ผู้อำนวยการสำนักติดตาม
และประเมินผลการอาชีวศึกษา
ผลงานที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม

ระบบฐานข้อมูล สตอ.

ผู้ชมเว็บไซต์ ขณะนี้

People Online People Online:
Visitors Visitors: 12
Members Members: 0
Total Total: 12

Online Now Online Now:

ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงาน และคู่มือ