หนังสือ เอกสาร แจ้งสถานศึกษา
หนังสือเอกสารแจ้งสถานศึกษา
แบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สอศ.
Created by bmeadmin in 5/11/2016 3:30:38 PM
Download ๑. คำชี้แจง ๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ชุดที่ ๑ 3. แบบรายงานผลการดำเนินงานของส...
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ ปี 2559
Created by bmeadmin in 1/20/2016 4:28:59 PM
คลิ๊กเพื่อ ดาวน์โหลด ๑. หนังสือการจัดสรรงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปี...
โครงการฯสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ๒๕๕๙
Created by bmeadmin in 1/18/2016 2:20:00 PM
>>หนังสือนำแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ครั้งที่ ๑ สถานศึกษา ๑๐๘ แห่ง ๑. หนังสือนำแจ้งสถานศึกษา...
รายงานผลการดำเนินงาน หน่วยงานส่วนกลาง ของ สอศ.(ไตรมาสที่4)
Created by bmeadmin in 9/14/2015 2:28:22 PM

แบบฟอร์มการรายงานผลงานรางวัลความภาคภูมิใจ-แบบรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3
Created by bmeadmin in 6/12/2015 11:35:03 AM
แบบฟอร์มการรายงานผลงานรางวัลความภาคภูมิใจ-แบบรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3
แบบประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Created by bmeadmin in 5/19/2015 3:10:10 PM

ขอทราบผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 58
Created by bmeadmin in 4/20/2015 4:03:58 PM
ขอทราบผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 58
เอกสารคู่มือ แนวปฏิบัติ โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 58
Created by bmeadmin in 4/7/2015 5:28:24 PM
เอกสารคู่มือ "แนวปฏิบัติ โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 58
Powerpoint การประชุมสถานศึกษาตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 58
Created by bmeadmin in 4/1/2015 2:45:02 PM
Powerpoint การประชุมสถานศึกษาตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 58
การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
Created by bmeadmin in 1/29/2015 2:53:29 PM
การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

More

ฟฟฟฟฟฟ