พระกระแสรับสั่ง รัชกาลที่ 10 เรื่อง การศึกษา
Created by bmeadmin on 3/2/2017 2:41:22 PMพระกระแสรับสั่ง รัชกาลที่ 10 เรื่อง การศึกษา

ด้วยคณะองคมนตรี ประกอบด้วย พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์  นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย และพงเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ ได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 15.30 - 16.30 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร 4 กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อนำพระกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เรื่องการศึกษามาแจ้งแก่ คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด พระกระแสรับสั่ง รัชกาลที่ 10 เรื่อง การศึกษาrating
  Comments