ผู้ชมเว็บไซต์ ขณะนี้

People Online People Online:
Visitors Visitors: 12
Members Members: 0
Total Total: 12

Online Now Online Now:
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือ เอกสาร แจ้งสถานศึกษา
ภาพข่าว: แบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สอศ.

แบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ...

Download ๑. คำชี้แจง ๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ชุดที่ ๑ 3. แบบรายง...

วันที่: 11/05/2016

ภาพข่าว: โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ ปี 2559

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ ปี 2559

คลิ๊กเพื่อ ดาวน์โหลด ๑. หนังสือการจัดสรรงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผ...

วันที่: 20/01/2016

อ่่านเอกสาร หนังสือ แจ้งสถานศึกษาทั้งหมด
ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงาน และคู่มือ
rss
ภาพข่าว: แบบรายงานผลการดำเนินงาน

แบบรายงานผลการดำเนินงาน

DOWNLOAD แบบรายงานผลการดำเนินงาน

วันที่: 06/01/2017

ภาพข่าว: เอกสารประกอบการปฏิบัติงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำป...

เอกสารประกอบการปฏิบัติงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เร...

คลิ๊กเพื่อ Download เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้...

วันที่: 31/03/2016

ภาพข่าว: โครงการเสริมสร้าง คุณภาพ สถานศึกษาขนาดเล็กฯ

โครงการเสริมสร้าง คุณภาพ สถานศึกษาขนาดเล็กฯ

>> คลิ๊ก download * เอกสารประกอบการปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาขนาดเล็ก * แบบรายง...

วันที่: 15/03/2016

ภาพข่าว: รายงานประจำปี 2558 สอศ.

รายงานประจำปี 2558 สอศ.

DOWNLOAD รายงานประจำปี ๒๕๕๘ ของ สอศ.

วันที่: 09/12/2016

Page:   of 3 
ดาวน์โหลดรูปเล่มและรายงานทั้งหมด

นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ 

ผู้อำนวยการสำนักติดตาม
และประเมินผลการอาชีวศึกษา

ระบบฐานข้อมูล

สตอ.

E-Office


ลิงค์ด่วน สอศ.

 


ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ