ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบมาตรฐานและสมรรถนะช่างอุตสาหกรรม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 | 640
 
 

วิกฤติ จะไม่สามารถหยุดการเรียนรู้ของเรา

เรียน ทุกท่าน 
ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบมาตรฐานและสมรรถนะช่างอุตสาหกรรม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 หากท่านทำแบบทดสอบผ่าน ร้อยละ 80 ท่านจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ทั้งนี้มีเฉลยให้ทุกท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย ขอทุกท่านได้ร่วมกันเรียนรู้

****ทั้งนี้จำกัดสิทธิ์ แค่วันละ 500 คน เท่านั้น นะครับ ใครที่พลาดพรุ่งนี้มาใหม่ได้ ****
เชิญที่
https://tinyurl.com/Somporn1

ขอบพระคุณครับ

เรืออากาศโทสมพร ปานดำ
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม

 
 

เอกสารแนบ

 

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-5555 ต่อ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4000
  • กลุ่มประเมินผล 4005
  • กลุ่มติดตามและรายงานผล 4020
 เบอร์โทรสาร : 02-281-5487