ลิงค์ด่วน สตอ.ผู้ชมเว็บไซต์ ขณะนี้

People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now:

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�
ข่าวประชาสัมพันธ์
rss
ภาพข่าว: รายงานสรุปการบรรยายของผู้บริหารและสาระสำคัญของการประชุมกลุ่มปฏิบัติการ

รายงานสรุปการบรรยายของผู้บริหารและสาระสำคัญของการประชุมกลุ่ม...

รายงานสรุปการบรรยายของผู้บริหารและสาระสำคัญของการประชุมกลุ่มปฏิบัติการ

วันที่: 01/04/2014

ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการนวัตกรรมนวัตรกรรมสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก

สัมมนาวิชาการนวัตกรรมนวัตรกรรมสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเ...

การสัมมนาวิชาการนวัตกรรมสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก สู่ความเป็นเลิศในการจ...

วันที่: 11/09/2013

อ่านข่าวทั้งหมด
หนังสือ เอกสาร แจ้งสถานศึกษา
ภาพข่าว: ด่วนที่สุด : หนังสือนำ ขอให้ทบทวนการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการขนาด...

ด่วนที่สุด : หนังสือนำ ขอให้ทบทวนการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกร...

โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 57 ด่วนที่สุด : หนังสือนำ ขอให้ทบท...

วันที่: 12/03/2014

ภาพข่าว: การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 57

การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 57

โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 57 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสถาน...

วันที่: 11/03/2014

ภาพข่าว: ดาวน์โหลดเอกสารโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ป...

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได...

โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 57

วันที่: 06/03/2013

อ่่านเอกสาร หนังสือ แจ้งสถานศึกษาทั้งหมด
ข่าวด่วน - Boga (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

ป้ายโฆษณา

นางสุปรียา ลำเจียก
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและ
ประเมินผลการอาชีวศึกษา

E-Office


ลิงค์ด่วน สอศ.

 


ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจสิ่งที่หน้าสนใจ