ลิงค์ด่วน สตอ.ผู้ชมเว็บไซต์ ขณะนี้

People Online People Online:
Visitors Visitors: 1
Members Members: 0
Total Total: 1

Online Now Online Now:

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�
ข่าวประชาสัมพันธ์
rss
ภาพข่าว: รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่: 20/05/2014

ภาพข่าว: เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบป...

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เ...

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบ...

วันที่: 12/05/2014

ภาพข่าว: รายงานสรุปการบรรยายของผู้บริหารและสาระสำคัญของการประชุมกลุ่มปฏิบัติการ

รายงานสรุปการบรรยายของผู้บริหารและสาระสำคัญของการประชุมกลุ่ม...

รายงานสรุปการบรรยายของผู้บริหารและสาระสำคัญของการประชุมกลุ่มปฏิบัติการ

วันที่: 01/04/2014

อ่านข่าวทั้งหมด
หนังสือ เอกสาร แจ้งสถานศึกษา
ภาพข่าว: การติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาจำนวน 206 แห่ง ตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึ...

การติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาจำนวน 206 แห่ง ตามโครงการสร...

การติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาจำนวน 206 แห่ง ตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศ...

วันที่: 30/06/2014

ภาพข่าว: ด่วนที่สุด : หนังสือนำ ขอส่งคู่มือ และเครื่องมือติดตาม/การติดตามประเมินผลสถานศึก...

ด่วนที่สุด : หนังสือนำ ขอส่งคู่มือ และเครื่องมือติดตาม/การติ...

ดาวน์โหลด เอกสารโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ด่วนที่สุด : หนังสือนำ...

วันที่: 16/06/2014

ภาพข่าว: เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบป...

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เ...

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบ...

วันที่: 12/05/2014

อ่่านเอกสาร หนังสือ แจ้งสถานศึกษาทั้งหมด
ข่าวด่วน - Boga (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

ป้ายโฆษณา

นางสุปรียา ลำเจียก
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและ
ประเมินผลการอาชีวศึกษา

E-Office


ลิงค์ด่วน สอศ.

 


ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจสิ่งที่หน้าสนใจ