ลิงค์ด่วน สตอ.ผู้ชมเว็บไซต์ ขณะนี้

People Online People Online:
Visitors Visitors: 1
Members Members: 0
Total Total: 1

Online Now Online Now:

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�

ข่าวประชาสัมพันธ์
rss
ภาพข่าว: รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่: 20/05/2014

ภาพข่าว: เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบป...

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เ...

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบ...

วันที่: 12/05/2014

ภาพข่าว: รายงานสรุปการบรรยายของผู้บริหารและสาระสำคัญของการประชุมกลุ่มปฏิบัติการ

รายงานสรุปการบรรยายของผู้บริหารและสาระสำคัญของการประชุมกลุ่ม...

รายงานสรุปการบรรยายของผู้บริหารและสาระสำคัญของการประชุมกลุ่มปฏิบัติการ

วันที่: 01/04/2014

อ่านข่าวทั้งหมด
หนังสือ เอกสาร แจ้งสถานศึกษา
ภาพข่าว: การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาช...

การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

วันที่: 29/01/2015

ภาพข่าว: โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ...

โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึ...

โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ...

วันที่: 04/12/2014

ภาพข่าว: รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึ...

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก...

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึ...

วันที่: 18/11/2014

อ่่านเอกสาร หนังสือ แจ้งสถานศึกษาทั้งหมดนางพุทธชาด  ศุภลักษณ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินผล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล
การอาชีวศึกษา

E-Office


ลิงค์ด่วน สอศ.

 


ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจสิ่งที่หน้าสนใจ