ผู้ชมเว็บไซต์ ขณะนี้

People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now:

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�
ข่าวประชาสัมพันธ์
rss
ภาพข่าว: ติดตามการจัดการเรียนการสอนฯ EP/MEP

ติดตามการจัดการเรียนการสอนฯ EP/MEP

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนโปรแกรม...

วันที่: 23/06/2015

ภาพข่าว: การติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯขนาดเล็ก วช.ดอกคำใต้ วษ.พะเยา

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯขนาดเล็ก วช.ดอกคำใต้ วษ.พะเยา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 สตอ. โดย นางสาววิภาดา จำปา และนางสาวบุญญะวิภา ตันท...

วันที่: 23/06/2015

อ่านข่าวทั้งหมด
หนังสือ เอกสาร แจ้งสถานศึกษานายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ 

ผู้อำนวยการสำนักติดตาม
และประเมินผลการอาชีวศึกษา

ระบบฐานข้อมูล

สตอ.

E-Office


ลิงค์ด่วน สอศ.

 


ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ