ผู้ชมเว็บไซต์ ขณะนี้

People Online People Online:
Visitors Visitors: 10
Members Members: 0
Total Total: 10

Online Now Online Now:

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�
ข่าวประชาสัมพันธ์
rss
ภาพข่าว: แบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สอศ.

แบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ...

Download ๑. คำชี้แจง ๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ชุดที่ ๑ 3. แบบรายง...

วันที่: 11/05/2016

ภาพข่าว: รายงานผลการดำเนินงาน ของสอศ. (ไตรมาส 2)

รายงานผลการดำเนินงาน ของสอศ. (ไตรมาส 2)

Download >> บันทึกข้อความ สตอ.กป/078 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ สอศ. ไตรมาส...

วันที่: 18/04/2016

ภาพข่าว: เอกสารประกอบการปฏิบัติงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำป...

เอกสารประกอบการปฏิบัติงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เร...

คลิ๊กเพื่อ Download เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้...

วันที่: 31/03/2016

อ่านข่าวทั้งหมด
หนังสือ เอกสาร แจ้งสถานศึกษา
ภาพข่าว: แบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สอศ.

แบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ...

Download ๑. คำชี้แจง ๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ชุดที่ ๑ 3. แบบรายง...

วันที่: 11/05/2016

ภาพข่าว: โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ ปี 2559

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ ปี 2559

คลิ๊กเพื่อ ดาวน์โหลด ๑. หนังสือการจัดสรรงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผ...

วันที่: 20/01/2016

อ่่านเอกสาร หนังสือ แจ้งสถานศึกษาทั้งหมด
ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงาน และคู่มือ
rss
ภาพข่าว: เอกสารประกอบการปฏิบัติงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำป...

เอกสารประกอบการปฏิบัติงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เร...

คลิ๊กเพื่อ Download เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้...

วันที่: 31/03/2016

ภาพข่าว: แบบรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1

แบบรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1

>> แบบรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ >> แบบรายงานโครงการที่รับผิดชอบ

วันที่: 15/01/2016

ภาพข่าว: รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557

ดาวน์โหลดคู่มือ

วันที่: 12/10/2015

ภาพข่าว: โครงการเสริมสร้าง คุณภาพ สถานศึกษาขนาดเล็กฯ

โครงการเสริมสร้าง คุณภาพ สถานศึกษาขนาดเล็กฯ

>> คลิ๊ก download * เอกสารประกอบการปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาขนาดเล็ก * แบบรายง...

วันที่: 15/03/2016

Page:   of 3 
ดาวน์โหลดรูปเล่มและรายงานทั้งหมดนายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ 

ผู้อำนวยการสำนักติดตาม
และประเมินผลการอาชีวศึกษา

ระบบฐานข้อมูล

สตอ.

E-Office


ลิงค์ด่วน สอศ.

 


ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ