ผู้ชมเว็บไซต์ ขณะนี้

People Online People Online:
Visitors Visitors: 4
Members Members: 0
Total Total: 4

Online Now Online Now:

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�
ข่าวประชาสัมพันธ์
rss
ภาพข่าว: โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ ปี 2559

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ ปี 2559

คลิ๊กเพื่อ ดาวน์โหลด ๑. หนังสือการจัดสรรงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผ...

วันที่: 20/01/2016

ภาพข่าว: โครงการฯสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ๒๕๕๙

โครงการฯสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ๒๕๕๙

>>หนังสือนำแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ครั้งที่ ๑ สถานศึกษา ๑๐๘ แห่ง ๑. หน...

วันที่: 18/01/2016

ภาพข่าว: แบบรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1

แบบรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1

>> แบบรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ >> แบบรายงานโครงการที่รับผิดชอบ

วันที่: 15/01/2016

อ่านข่าวทั้งหมด
หนังสือ เอกสาร แจ้งสถานศึกษา
ภาพข่าว: โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ ปี 2559

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ ปี 2559

คลิ๊กเพื่อ ดาวน์โหลด ๑. หนังสือการจัดสรรงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผ...

วันที่: 20/01/2016

ภาพข่าว: โครงการฯสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ๒๕๕๙

โครงการฯสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ๒๕๕๙

>>หนังสือนำแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ครั้งที่ ๑ สถานศึกษา ๑๐๘ แห่ง ๑. หน...

วันที่: 18/01/2016

อ่่านเอกสาร หนังสือ แจ้งสถานศึกษาทั้งหมด
ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงาน และคู่มือ
rss
ภาพข่าว: แบบรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1

แบบรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1

>> แบบรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ >> แบบรายงานโครงการที่รับผิดชอบ

วันที่: 15/01/2016

ภาพข่าว: ข้อมูลประกอบการบรรยายฯการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 7-9 กันยายน 2558

ข้อมูลประกอบการบรรยายฯการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 7-9 กันยาย...

ผู้บรรยาย หัวข้อการบรรยาย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร การพัฒนาการอาชีวศึกษาไทย ดร.กอบศั...

วันที่: 10/09/2015

ภาพข่าว: รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่: 20/05/2014

ภาพข่าว: รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557

ดาวน์โหลดคู่มือ

วันที่: 12/10/2015

Page:   of 3 
ดาวน์โหลดรูปเล่มและรายงานทั้งหมด



นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ 

ผู้อำนวยการสำนักติดตาม
และประเมินผลการอาชีวศึกษา

ระบบฐานข้อมูล

สตอ.

E-Office


ลิงค์ด่วน สอศ.

 


ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ