ผู้อำนวยการ

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
flg.Off.Somporn  Pandam
Adviser for Vocational Education Standards (Industry)

ผลงานที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม

ระบบฐานข้อมูล สตอ.

ผู้ชมเว็บไซต์ ขณะนี้

People Online People Online:
Visitors Visitors: 12
Members Members: 0
Total Total: 12

Online Now Online Now: